” Az első végzős osztályba járt az idősebb fiam, és itt végzett a fiatalabb is. Jól emlékszem a kezdetekre, az első néhány tanítóra és tanulóra. Emlékszem, hogy nem becsültük le a kicsiny kezdeteket, és lám még mindig működik ez az iskola. Ez tényleg egy igazi örömhír!

Szeretettel gondolunk Rátok, Győző bácsira, Kriszta nénire, Angéla nénire, Eszter nénire kiemelt figyelemmel.

A mi kis iskolánk mára már nagy bizonyság! Szeretem látni a ma tanulóit a Semmelweis Egyetem aulájában ebéd közben. Sok gyereket személyesen ismerek közülük, őszintén hiszem, hogy mindegyikük a legjobb helyen van. ”

Balogh Gyöngyi, szülő

Miért ajánlom ezt az iskolát?
Elsősorban azért ajánlanám, mert három gyermekem is ebbe az iskolába jár, már több éve. A fiam a következő iskolaévben lesz ötödikes, a nagyobb lányom negyedik osztályba, a legkisebb harmadik osztályba fog járni. Az elmúlt évek tapasztalatai meggyőztek, hogy jól döntöttünk az iskolaválasztással kapcsolatban. Az iskola keresztény légköre és szellemisége bőven kárpótolt minket az esetleges tárgyi, adottsági hiányosságok miatt. A tanárokat lelkiismeretes, szeretettel teljes hívő emberekként ismertük meg. Nemcsak az osztálytermekben, hanem az osztálytermeken kívül is figyelnek, törődnek a gyerekeimmel. Ebben az iskolában nem kérdés Isten szavának hitelessége, igazsága. A kötelező tantárgyak elsajátítása mellett, az „Isten ismeret” órán a Bibliából komoly szellemi tanítást is kapnak a gyerekek, természetesen az életkoruknak megfelelően (Ezt tapasztalatból meg tudom erősíteni, mivel én tanítom ezt a tantárgyat).

Miért fontos egy ilyen iskola?
A világban több éve már, hogy az iskolai oktatás válságban van. Hihetetlen problémát okoz a tisztelet, a tekintély, erkölcsi értékek elutasítása, vagy figyelmen kívül hagyása. Véleményem szerint nagyon fontos helye van egy ilyen iskolának a mai világban, ahol Isten igéjére alapozottan a tőle származó szeretettel viszonyulnak a gyerekekhez, családokhoz.

Kiss László

lelkipásztor, tanár és szülő

Hálásak vagyunk azért, hogy van egy olyan hely, ahol gyermekeinket napközben biztonságban tudhatjuk. Fontos számunkra, hogy az iskolában olyan nevelésben, oktatásban részesüljenek, ami összhangban van azzal, amit otthon kapnak. Az Örömhír Általános Iskolában a hívő tanárok nagy szeretettel egyengetik a gyerekek útját, segítik testi, lelki, szellemi fejlődésüket. Olyan alapok lerakásán fáradoznak szoros együttműködésben a szülőkkel, amelyekkel felnőttként nagy eséllyel állhatják meg helyüket a világban. Az évek során mély barátságok alakulnak ki a gyerekek között, de tanárok-gyerekek, tanárok- szülők és a családok között is. Nem kell tartanunk attól, hogy a gyerekek rossz társaságba keverednek. Az Örömhír Iskola tényleg ajándék a számunkra.

Schunck Mónika

szülő

Itt megtanultam, hogy nem kell megítélni másokat, hogy létezik igazi barátság és hogy lehet Isten Igéje által élni. Van egy iskola, ahol Isten Igéjét tanítják, és ami a lényeg, alkalmazzák is.

Krenács Elisabeth

tanuló

Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett. Zsolt. 78.4

Nagyon tetszik, hogy hívő gyerekek járnak ide, és együtt imádkoznak, ami nagyon meglepett, hogy ilyen is létezik. Nagyon jók a tanárok. Nagyon szeretem a pásztorokat is, bárkinek ajánlom ezt az iskolát.

Varga Réka

tanuló

Miben más keresztényként keresztény iskolában tanítani, mint egy állami iskolában?
A különbséget leginkább a következő hasonlattal szemléltethetném: Miben más egy mentőcsónakot vezetni, mint egy hatalmas tengerjáró hajót? Meggyőződésem, hogy mindkettőre nagy szükség van, mégis mennyivel nagyobb a szabadságunk, mennyivel mélyebb lehet a befektetésünk a hajó kormányánál állva! Nem csak becsempésszük Istent, nem kell arra várnunk, hogy a gyerekek kezdeményezzenek, hanem nap mint nap bizonyságot tehetünk Róla, hirdethetjük az Ő csodáit. Gondoljunk bele, hogy az évek során mennyi mindent átadhatunk nekik! Nemcsak hogy megtérhetnek, de Jézus igazi tanítványai lehetnek, a jövő nemzedék keresztény vezetői, szolgálói. Csodálatos látni már most Isten munkáját a gyerekek és családjaik életében, de hiszem, hogy a java még hátravan, a vízre vetett kenyerünket sok nap múlva fogjuk majd igazán megtalálni!

Bokor Gyöngyi

tanár

Nagyon nagy áldás volt ebbe az iskolába járni 5 éven át. Az volt itt nagyon jó, minden órát, minden tanár kapcsolatba hozta Istennel, sőt még a délutáni szakköröket is. Ez által rengeteget növekedhettünk hitben. Jó volt, hogy a tanáraimmal lehetett egy személyes kapcsolatom és, hogy nagyon jó barátságokat szerezhettem. Hatalmas kiváltság volt ebbe az iskolába járni.

Szabó Eszter