Miért járasd gyermekedet keresztény iskolába?

Az itt következőket Dr.Wayne Grodin írta

Annak fő oka, hogy feleségem, Margaret és én gyermekünket a helyi keresztény iskolába irattuk, az a meggyőződésünk volt, hogy az Írás azt várja a szülőktől, hogy gyermekünknek, ha erre lehetőségünk van, bibliai alapú nevelést nyújtsanak. Az alábbiakban hat olyan bibliai indoklást sorolok fel, melyeket mi meggyőzőnek találtunk.

1. A gyermeknevelés egészének Isten- és Biblia – központúnak kell lennie.

“ Tiatyák ( az angol fordításban “szülők”) ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. ( Ef. 6:4)
Szomorúan hallgatom, amikor keresztény szülők arról a frusztrációról és stresszről beszélnek, amelyeket gyermekeik a világi iskokban élnek át, de ugyanakkor csodálkozom, hogy a szülők pont azt cselekszik, amire az Ef. 6:4 azt mondja, hogy ne tegyék, ti., hogy napról-napra olyan helyzetbe hozzák a gyermekeiket, amely “ingerli” őket, amely “haragra gerjeszti” őket, ill. szomorúságot vagy frusztrációt okoz nekik.
Ez nem az “Úr szerinti” nevelés: a versben található ellentét ( ne ingereljétek…hanem neveljétek őket az Úr tanítása szerint) világossá teszi, hogy a világi oktatás felingerli a gyerekeket.

2. A nevelés legyen pozitív és megbízható

Sokszor a szülők azt gondolják, hogy a világi környezet “edzi” a gyerekeket, hogy kiálljanak saját meggyőződésük mellett. Isten Igéje azonban nem támasztja alá ezt a nézetet. Nem azt mondja: “részesítsd gyermekedet tizenkét évi olyan nevelésben, amelyben nem kellene, és ez majd megedzi őket.” Ehelyett Isten ezt mondja:
“ Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, nem távozik el attól. ( Péld.22:6)
Nem ismerek olyan verset a Szentírásból, amely azt mondaná, hogy a világi nevelés “edzeni” fogja a gyerekeket. Lehet, hogy megkérgesíti a szívüket, és a”bűnt” normálisnak fogják találni. Lehet, hogy megkeményíti őket, hogy inkább törődjenek a világ dolgaival, mint Isten ügyével. Lehet, hogy érzéketlenné teszi őket, s jól fogják érezni magukat, ha újra meg újra vétkeznek az Úr ellen. Ám semmiképpen sem fogja erősíteni őket, mint keresztény ifjakat: “ Arra az útra neveld a gyermeked, amelyen járnia kell.”

3. Az idősebbek befolyása legyen pozitív és keresztényi.

A szülők olykor azt gondolják, hogy az erősíti és segíti a gyermekeiket, ha sok időt töltenek olyan gyerekekkel, akiknek más az erkölcsi szintje és életcélja. De az Isten Igéje nem ezt mondja, hanem arra emlékeztet bennünket, hogy a gyerekek egyre inkább a szűkebb környezetükhöz fognak hasonulni:
“Aki a bölcsekkel jár, bölcs lesz; aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.”
( Péld.13:20)
“Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.” (1. Kor. 15:33)
Ebben az évben megtapasztaltuk fiaink életében az idősebbek jó hatását. A Keresztény Akadémián dolgozó barátainktól átvették az imádkozásnak, a beszéd tisztaságának, a missziónak, a másokhoz való kedvességnek, a tekintély tiszteletnek stb. komolyan vételét.
És általában véve ettől boldogabbak. Szeretik az iskolájukat. Neveltetésük megfelel Isten akaratának – és még nagyon fiatal gyerekek is megérzik ezt, még ha nem is tudják megmagyarázni.

4. Minden tanár életmódja legyen követésre méltó.

A gyerekek nagy utánzók. Az olyan tanár, akit kedvelnek, nagy befolyással lehet rájuk nemcsak a tanulmányok, hanem az életről való felfogásuk tekintetében is. Jézus tudta ezt, ezért mondta: ( A tanítvány) “amikor tökéletes lesz, olyan lesz, mint a mestere. ( Lk.6:40)

5. Csak az Isten-központú nevelés vezet igazi bölcsességre.

“Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete.” ( Zsolt. 111:10)
“A Szentnek ismerete az eszesség.” (Péld. 9:10)
“ Minden ismeret és bölcsesség Krisztusban van elrejtve.” ( Kol. 2:3)
Ez az oka annak, hogy a világi oktatási rendszerünk elkóborolt az igazságtól. Nem balgaság-e azt gondolni, hogy helyes képet kapunk az Isten teremtette világról egy olyan rendszertől, amely azzal kezdődik, hogy elzárkózik Isten szavától?
A probléma ez: Valóban azt gondoljuk, hogy a Biblia hatni tud a világban? Valóban képes döntő eligazodást adni a modern életben? Ha nem – ha csendben úgy véljük, hogy a Biblia főleg a vasárnapi iskolába való- akkor természetes módon a világi oktatást fogjuk választani. Ám ha valóban azt gondoljuk, hogy a Biblia képes irányítani bennünket az élet minden területére való felkészítéshez.

6. A keresztény oktatás nyújt reményt a társadalom átalakításához.

Jézus így szól hozzánk:
“Ti vagytok a föld sója…. ti vagytok a világ világossága.” ( Máté 5:13, 14)
A keresztényeknek hatniuk kell a társadalomra, útmutatást adniuk! De miért nem tesszük ezt jobban napjainkban?
Azt hiszem a legfőbb ok az, hogy az óvodától a doktorátusig szelíden elfogadjuk a világi oktatást. Az iskola az a hely, ahol megtanulunk gondolkodni. A a hely, ahol megtanulunk dolgozni, másokkal kapcsolatot kialakítani és hatni a világra. Ám ha ez az egész folyamat 12 évre kizárja a Bibliában lefektetett isteni szempontokat, akkor a mi kis keresztény tanúságtevőnk hozzászokik ahhoz, hogy néma legyen; neveletlen marad, és sohasem jut túl a vasárnapi iskola szintjénél. A gyertyánkat “véka alá rejtjük”, a só megízetlenül és “semmire sem jó” ( Mt. 5:13, 15).
A keresztény szülők sokszor azt mondják, ők azt akarják, hogy gyermekük “só és világosság legyen” a világi iskolában. De hogyan válhat egy felkészítetlen, néma keresztény sóvá és világossággá?
Nem sokkal inkább keresztény iskolákban kellene felkészítenünk gyermekeinket, hogy valóban sóvá és ragyogó világossággá legyenek, hogy átformálják a sötétben vándorló társadalmat?
Azt gyanítom, hogy az itt említett bibliai versek meggyőznek majd (amiképpen minket meggyőztek), hogy a Szentírás arra ösztönöz, hogy egyházi iskolába járasd gyermekedet. Biztosíthatlak, hogy ha ezt teszed, meglátod majd Isten áldását gyermekeid és egész családod életében. Soha sem fogod sajnálni, hogy így döntöttél.

Írta: Dr. Paul A. Kienel, A Keresztény Iskolák Nemzetközi Szövetsége alapítója és nyugalmazott elnöke
www.acsieurope.org