Kérelmek

Szülői igazolás

Félévenként a szülők 3 alkalommal igazolhatják gyermekeik hiányzását. Egy alkalom alatt maximum 1 tanítási nap értendő. Az igazolást az iskolába visszaérkezés napján kell leadni az osztályfőnöknek.

LETÖLTÉS (pdf) 

 

Szülői kérelem rendkívüli, alkalmi tanulói távozáshoz

Alkalmi, délutáni távozások esetén kérjük ezt a nyomtatványt használni. Figyelem! Engedélyt csak az intézmény igazgatója adhat! 

LETÖLTÉS (pdf) 

 

Felmentési kérelem a kötelező délutáni foglalkozások alól 

Rendszeres délutáni távozások esetén kérjük kitölteni (edzések, zeneórák, sportfoglalkozások, szakkörök, korrepetálás céljaira). Figyelem! Engedélyt csak az intézmény igazgatója adhat!

LETÖLTÉS (pdf) 

 

Távolmaradási szülői kérelem tanítási napokról (igazgatói engedélyezéshez)

Alkalmi, hosszabb időtartamú távolmaradásokhoz. Az engedély iránti kérelmet a hiányzás előtt legalább 3 munkanappal kérjük leadni!

LETÖLTÉS (pdf)