Igazolatlan hiányzások

Kedves Szülők!

Együttműködésüket kérjük a hiányzások számának csökkentésében, a tanulmányi és tankötelezettség teljesítése és a tanórák védelme érdekében! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a jogszabályokban és a Házirendben lévő eljárásrendről:

Az első igazolatlan óra után levélben értesítjük Önöket az igazolatlan hiányzás tényéről és megismétlődésének következményeiről.

A 10. igazolatlan óra után a gyermekjóléti szolgálathoz fordulunk, akik eljárást indítanak a tanuló tankötelezettségének teljesítése érdekében. Minden esetben felvesszük a kapcsolatot a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatósággal és az Általános Szabálysértési Hatósággal is.

A 30. igazolatlan óra után újból a gyermekjóléti szolgálathoz, valamint a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatósággal.

Az 50. igazolatlan óra után haladéktalanul értesítjük a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes rendőrséget is.

Igazolatlan hiányzás esetében a tanuló magatartása félévkor és év végén sem lehet kettesnél jobb.

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 tanítási órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

Amennyiben a hiányzás szülői kérésre történik, a tananyag pótlásáról a szülőnek kell gondoskodnia.

A tanulók kötelesek munkakezdés előtt 10 perccel megjelenni az iskolában.

Gyermeke érdekében történő együttműködő segítségét köszönjük!