Beiratkozás 2019

Kedves szülők,

 
Elérkezett az idő, hogy nagy nagy szeretettel és izgalommal bejelentsük a beiratkozás időpontját az új elsőseink számára. 
 

2019április 11-12-én 8-18 óráig. 
 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

A gyermek személyazonosítására alkalmas igazolvány (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)

A gyermek társadalombiztosítási igazolványa (TAJ kártya)

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet

             – óvodai szakvélemény (EREDETI PÉLDÁNY),

             – nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

             – sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A gyermek 5 éves korában orvos által kiállított ill. 6 éves korában védőnő által kiállított státuszlapja.

A gyermek oltási kis könyve.

Hálás szívvel és reményteljes várakozással:

Vezetőség