Történetünk

Iskolánk 2016 szeptemberétől önálló intézményként, a Magyar Pünkösdi Egyház fenntartása alatt működik Örömhír Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven. 2022-től a Csia Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet vette fel iskolánk.

Jelenleg 1-8. évfolyamokon folyik oktatói-nevelői munka, évfolyamonként egy, kis létszámú osztályban, mely lehetővé teszi a személyes, egyéni törődést és fejlesztést.

ISKOLÁNK KÜLDETÉSE:

A gyermek adottságaival együtt Isten ajándéka. Nevelésének elsődleges színtere a család. Éppen ezért szorosan együttműködünk a családokkal, segítünk nevelő, tanító munkájukban.

Iskolánk vallja, hogy Isten Igéje a Biblia minden igazság alapja.
Keresztény iskolánkban Jézus Krisztus áll a középpontban.
( Kolossé 1:18.)

Az a vágyunk, hogy a tananyag teljeskörű és alapos elsajátításán túl diákjaink az Atya szívének megismerésével növekedjenek fel, és kiaknázzák mindazokat a lehetőségeket, képességeket. amelyeket Istentől kaptak az életükre. Felfedezzék Isten csodálatos teremtését, a művészetek szépségeit, fejlődjenek mozgáskultúrájukban s egészséges szemléletű, kiegyensúlyozott, Isten országának és társadalmunk számára hasznos emberekké váljanak.

Iskolánk dolgozói különböző felekezetekből kerülnek ki. Valamennyien újjászületett, hitüket gyakorló, szolgáló emberek, példák a tanulók előtt.

Mit nyújt a Csia Lajos Általános Iskola gyermekének?

 • gyermeke biztonságos, védelmező környezetben növekedhet.
 • Krisztus központú, bibliai oktatásban részesül.
 • mindazt az ismeretanyagot, amely a sikeres továbbtanuláshoz szükséges, nálunk gyermeke elsajátítja
  személyes figyelmet, törődést kap, családias légkörben.
 • Bibliaintegrált oktatás megvalósítása, ezzel mintegy megerősítve a megszerzett tudást
 • délutánonként tartalmas programokon, szakkörökön vehet részt. (grafika-festészet, dráma-színjátszás, aerobic, floorball)
 • alapvető értékekre, önmaga és mások tiszteletére tanítjuk.

ISKOLÁK, AHOVÁ FELVÉTELT NYERTEK DIÁKJAINK:

 • Budapest- Fasor Evangélikus Gimnázium, http://www.fasori.hu/
 • Sylvester János Református Gimnázium, http://www.sylvester.hu/
 • Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium http://www.benkorefi.hu/
 • Budapest Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolája, http://njszki.hu/
 • Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon, http://www.bmrg.hu/
 • Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium, https://www.lonyayrefi.hu/
 • Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, http://www.korosi.hu/
 • Német Nemzetiségi Kéttannyelvű Gimnázium