Küldetésünk

A gyermek adottságaival együtt Isten ajándéka. Nevelésének elsődleges színtere a család.

Iskolánk vallja, hogy Isten Igéje, a Biblia, minden igazság alapja.

Keresztény iskolánkban Jézus Krisztus áll a középpontban (Kol. 1: 18), iskolánk minden tekintetben Őrajta nyugszik.

A Örömhír Általános Iskola ennek megfelelően főként keresztény családokat igyekszik segíteni velük együttműködve bibliai elkötelezettségük teljesítésében.

Ugyanakkor szeretettel várunk minden gyermeket, vallási hovatartozástól függetlenül, ha a szülők egyetértenek intézményünk tantervével és szabályaival.

Célunk, hogy szoros kapcsolat alakuljon ki a család, az iskola és a keresztény gyülekezet között, mivel ez a három intézmény határozza meg alapvetően a gyermek fejlődését.

Legfőbb célunk, hogy minden iskolába járó gyermek Jézus Krisztus személyes és megváltó ismeretére jusson és Isten Igéjének nagyszerű bölcsességéhez méltó életet mutasson.

Hitvallásunk

Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, hibától mentes írás, Isten Igéje. (2Tim 3: 15, 2 Pét 1: 21)

Hiszünk az egy, örök, háromszemélyű Istenben, aki Atya, Fiú és Szent Szellem. (1 Móz. 1: 1, Mát 28: 19, Ján. 10: 30)

Hisszük:

 • Jézus Krisztus istenségét (Ján. 10: 33)
 • Szűztől való születését (Ézs. 7: 4, Mát 1: 23, Luk 1: 35)
 • Bűntelen életét (Zsid. 4: 15, Zsid. 7: 26)
 • Csodáit (Ján. 2: 11)
 • Bűneinkért vállalt, megváltó halálát (1Kor 15: 3, Ef. 1: 7, Zsid. 2: 9)
 • Föltámadását (Ján. 11: 25, 1Kor 15: 40)
 • Hogy fölment a mennybe, és az Atya jobbján ül (Márk 16: 19)
 • Hogy újra eljön dicsőségben és hatalomban (Apcs. 1: 11, Jel 19: 11)
 • Hisszük, hogy az emberi természet bűnössége miatt újjá kell születnünk a Szent Szellem által ahhoz, hogy üdvözüljünk; hogy az ember megigazulása egyedül csak Jézus Krisztus kiontott vérében való hit által lehetséges, és hogy csak Isten kegyelméből, hit által lehetünk részesei a megváltásnak. (Ján 3: 16, Ján 5: 24, Róm. 3: 23, Róm. 5: 8-9, Ef. 2: 8-10, Tit. 3: 5)

Hisszük, hogy mindenki föltámad:

 • akik megmenekülnek, az örök életre
 • akik elvesznek, az örök kárhozatra (Ján. 5: 28-29)

Hisszük, hogy a Szent Szellem ma is munkálkodik, és a keresztény ember úgy tud Istennek tetsző életet élni, ha a Szent Szellem betölti. (Róm. 8: 13, 1Kor 6: 19-20, Ef. 4: 30, Ef. 5: 18)

Hisszük, hogy a keresztény hit nem választható el a keresztény élettől. A keresztény ember magas erkölcsi értéket kell, hogy felmutasson. (Jak 2: 26, Ef. 5: 8-20)