Felmentés testnevelésről

Tisztelt Szülő! Kedves Diákunk!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) alapján a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól felmentés adható az alábbiak szerint:

„Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.”

A felmentési kérelem az alábbi linken letölthető, mellékletét képezi a sportszervezet/egyesület által az adott tanévre kiállított igazolás.

A szülő által aláírt kérelmek sportszervezeti igazolással együtt történő leadási határideje: szeptember 15.

Novákné Tömösközy Etelka
igazgató

 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

Szülői kérelem testnevelés alóli felmentéshez (docx)

Igazolás heti két testnevelés óra alóli felmentési kérelemhez (docx)